Programma Succesvol tot én met Pensioen

Doelstelling

Dit individuele 1-op-1 programma ‘Succesvol tot én met Pensioen’ geeft jou persoonlijk en financieel inzicht en opties voor de jaren tot pensioen én daarna. Met dit inzicht ben je in staat om keuzes te maken en met je werkgever in gesprek te gaan over je latere werkende jaren, met pensioen gaan en eventueel doorwerken. Zodat uiteindelijk jij en je werkgever samen het juiste pensioenmoment (stopmoment) kunnen bepalen én je tot aan dit moment productief en met plezier kunt blijven werken. En waarbij de overgang van werken naar (deeltijd) pensioen soepel verloopt.

Resultaat

Je resultaten en voordelen…

 • Inzicht in je persoonlijke en financiële opties voor de jaren tot pensioen én daarna
 • Helder wat voor jou het juiste pensioenmoment is én hoe je tot aan dit moment op een plezierige manier wilt blijven werken
 • Een blauwdruk voor jouw (pensioen)leven met welbestede tijd


Opbouw van het programma

Het programma bestaat uit een persoonlijk deel en een financieel deel:

Persoonlijk deel

Het doel van het persoonlijke deel is om jou te voorzien van persoonlijke pensioeninformatie, zodat je jouw volgende levensfase kunt gaan organiseren. Een levensfase die kan bestaan uit werken (betaald of onbetaald), pensioen of een combinatie van beiden. Hierbij wordt uitgebreid stilgestaan bij o.a. de sociale, emotionele, relationele en vrije tijds gevolgen van pensionering.

Je wordt getest en gecoacht op de vijftien succesfactoren die van invloed zijn op een succesvol pensioen, namelijk: Heroriëntatie op Werk, Houding ten opzichte van het Pensioen, Zelfsturing, Beleving van de Gezondheid, Financiële Zekerheid, Huidige Levensvoldoening, Verwachte Levensvoldoening, De Zin van het Leven, Ontspanning/Vrijetijdsbesteding, Aanpassingsvermogen, Levensfase Voldoening, Zorg voor Afhankelijke Personen, Gezins-/Relatiekwesties, Opvatting over Leeftijd en Vervanging van de Functies van Werken.

Financieel deel

Het doel van het financiële deel is om jou te voorzien met financiële pensioeninformatie, zodat je weet waar je financieel staat, welke opties je hebt en je jouw volgende levensfase kunt gaan plannen. Je persoonlijke financiële situatie wordt in kaart gebracht. Aan de hand van je wensen en doelstellingen, worden de financiële consequenties van je pensioenopties doorgerekend. Pensioenopties zijn bijvoorbeeld regulier, vervroegd, uitgesteld of deeltijd pensioen, ontslag of arbeidsongeschiktheid.

Inhoud / activiteiten

Onderstaande tabel toont een beknopt overzicht van de inhoud en activiteiten van het product. Onderaan deze pagina vind je een verdere beschrijving van de doelstelling en duur per inhoudsdeel of activiteit.

Persoonlijk inzicht & opties

 • Online assessment / vragenlijst
 • Persoonlijk rapport
 • Evaluatiegesprek persoonlijk rapport (1e gesprek)
 • Oefeningen voor aandachtspunten
 • Gesprek verdieping aandachtspunten (2e gesprek)
 • Opdracht toekomstplan
 • Eindgesprek toekomstplan (3e gesprek)

Voor het online assessment, de oefeningen en de opdracht toekomstplan krijg je toegang tot een online omgeving.

Financieel inzicht & opties

 • Gegevensverzameling
 • Intakegesprek (1e gesprek)
 • Financieel maatwerk rapport met doorrekening van twee pensioenopties* (inclusief doorrekening polissen, hypotheek en vermogen)
 • Eindgesprek financieel maatwerk rapport (2e gesprek)*Pensioenoptie: bijvoorbeeld regulier, vervroegd, uitgesteld of deeltijd pensioen, ontslag, arbeidsongeschiktheid, eerder stoppen partner

Doelgroep en groepsgrootte

Het programma is geschikt voor medewerkers die over ongeveer één tot zeven jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Het is ook zéér geschikt voor medewerkers die kort voor pensioendatum zitten óf mogelijk in aanmerking komen voor een duurzame inzetbaarheid – of vertrekregeling. De groepsgrootte is één; dit is een individueel 1-op-1 programma. Je partner of goede vriend(in) is uiteraard ook (zonder extra kosten) van harte welkom; vanaf de start of later in het programma.

Startdata en doorlooptijd

Je kunt gedurende het hele jaar door starten. Gedurende drie (niet-aaneengesloten) dagdelen heb je vijf gesprekken met een pensioencoach en een financieel planner. De totale doorlooptijd bedraagt gemiddeld 8 weken.

Tarief

Het tarief van het programma bedraagt € 1.997,- (excl. BTW) via platformen Springest en Edubookers. Liever rechtstreeks via ons? Dat kan natuurlijk ook. Neem dan contact met ons op voor de ‘rechtstreekse’ tarieven. Het programma valt, in deze vorm, onder de gerichte vrijstellingen. Het is daarmee geen belast loon en gaat niet ten koste van de zogenoemde vrije ruimte (wellicht interessant voor je werkgever).

Uitvoering

Dit programma wordt uitgevoerd door Retirement Options gecertificeerde pensioencoaches van Succesvol tot én met Pensioen in samenwerking met FFP gecertificeerde Financieel Planners. Wij verzorgen het persoonlijke respectievelijk financiële deel van het programma. De gesprekken vinden bij ons in Houten op kantoor plaats.

Voordelen voor werkgever

 • Invulling van zorgplicht
 • Medewerkers hebben meer duidelijkheid en rust; ze weten beter wat ze willen en kunnen ten aanzien van werken en pensioen
 • Positieve impuls voor plezier en productiviteit en lagere kans op arbeidsuitval


Uniek…

Wat maakt dit programma in vergelijking met de collectieve pensioen in zicht cursussen nou zo uniek:

 • Persoonlijke coaching en diepgaand financieel advies
 • Vooral óók bedoeld om het best passende pensioenmoment te bepalen en de route ernaartoe
 • Niet alleen over (werk)plezier na het pensioenmoment, maar ook daarvoor
 • Startmoment 1-7 jaar voor pensioengerechtigde leeftijd
 • 1-op-1

 

Beschrijving van de doelstelling en duur per inhoudsdeel / activiteit

Inhoudsdeel / activiteit

Doelstelling

Duur 
(uur)

Inplannen gesprekken

De pensioencoach neemt contact met je op om de gesprekken samen met je in te plannen. De pensioencoach geeft eventueel een nadere uitleg over het programma

Online- assessment*

Je maakt het online-assessment. Het assessment bestaat uit 120 vragen die een gedetailleerde en persoonlijke inventarisatie geeft van de pensioenverwachtingen, pensioensterktes en – aandachtspunten ten aanzien van vijftien pensioen succesfactoren. Tezamen vormen deze de inhoud van een zeer grondige zelfanalyse voor de latere werkende jaren en het pensioen

0,5

Persoonlijk rapport

De uitkomst van het online-assessment wordt beschreven in een uitvoerig en diepgaand persoonlijk rapport. In dit persoonlijke rapport lees je welke van de vijftien succesfactoren sterktes zijn en welke aandachtspunten. Dit rapport dienst als basis voor het verdere programma

1

1e gesprek

Jij en de pensioencoach maken kennis met elkaar. Je persoonlijke situatie wordt besproken. Vervolgens krijg je een toelichting op de uitkomst van het online-assessment. Tijdens dit gesprek wordt voor jou duidelijk welke van de vijftien succesfactoren sterktes zijn en welke aandachtspunten. Het waarom van de sterktes en aandachtspunten wordt onderzocht

1,5

Oefeningen voor aandachtspunten

Je gaat aan de hand van de uitleg, voorbeelden en suggesties in de e-learning omgeving met oefeningen en opdrachten aan de slag. Op deze manier onderzoek je jouw aandachtspunten verder en krijg je ideeën over je latere werkende jaren en (deeltijd) pensioen

1-4

2e gesprek

Jij en de pensioencoach bespreken de gemaakte oefeningen om meer begrip te krijgen van je aandachtspunten, je gevormde ideeën en om focus aan te brengen

1,5

Opdracht toekomstplan

Met behulp van alle opgedane (zelf)kennis en idee-vorming maak je een toekomstplan voor de jaren tot pensioen én daarna

1-4

3e gesprek

Met de pensioencoach bespreek je jouw toekomstplan en hoe jij het plan naar de praktijk kan omzetten

1,5

Totale duur

8-16

* Je krijgt een jaar lang toegang tot de e-learning omgeving van Succesvol tot én met Pensioen. In deze omgeving maak je het online assessment, de oefeningen en opdrachten. Je krijgt hier ook meer uitleg, voorbeelden en suggesties over de 15 succesfactoren waarop je via het online assessment bent getest. Met de mailfunctie in de e-learning omgeving begeleid de pensioencoach jou gedurende het gehele traject. Je kan vanuit hier ook vragen stellen. Van alle gemaakte oefeningen kan je een pdf en/of print maken.

Financieel inzicht & opties

Inhoudsdeel / activiteit

Doelstelling

Duur 
(uur)

Gegevens- verzameling

Aan de hand van de ontvangen checklists verzamel je deze gegevens

1

1e gesprek

Jij en de financieel planner maken kennis met elkaar en voeren een persoonlijk intakegesprek. Je persoonlijk situatie, wensen en doelstellingen worden besproken. En je geeft aan welke twee pensioenopties* je uitgewerkt wilt hebben. *Bijvoorbeeld regulier, vervroegd, uitgesteld of deeltijd pensioen, ontslag, arbeidsongeschiktheid

1

Financieel maatwerk rapport

In het financieel maatwerk rapport staan je twee gekozen pensioenopties uitgewerkt en zijn (lijfrente)polissen en de hypotheek doorgerekend. Je krijgt tips over wat te doen met de financiële producten die je hebt

1

2e gesprek

Samen met de financieel planner bespreek je het financieel maatwerk rapport. Indien wenselijk kunnen ook nog andere pensioenopties worden uitgewerkt

1

Totale duur

4