Ontwikkeladvies 45+ (gratis)

“Deelname is kosteloos! Dit programma t.w.v. van €600,- wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.”

Herken je dit?

Vraag je jezelf wel eens af hoe jouw huidige werk er over tien jaar uit zal zien? Kun je jouw huidige werk tot je pensioenleeftijd volhouden? Bestaat het werk dan nog wel? Hoe kun je werken leuk houden? Zou je misschien niet iets heel anders willen? Wat zijn dan de mogelijkheden? En welke stappen moet je dan nemen? Het Ontwikkeladvies voor vijfenveertigplussers biedt de mogelijkheid om, in een veilige omgeving en zonder verplichtingen, met een professionele loopbaancoach, over dit soort vragen na te denken en een plan voor de toekomst te maken.

Is een Ontwikkeladvies 45+ iets voor jou?

Ben je vijfenveertig jaar of ouder? Dan kun je gebruik maken van het Ontwikkeladvies. Je krijgt dan kosteloos persoonlijk en op maat gemaakt advies van een loopbaancoach. Tijdens persoonlijke begeleiding van in totaal minimaal vier uur, zullen jouw persoonlijke kwaliteiten, behoeften, vragen, zorgen en kansen centraal staan. Na het volgen van het Ontwikkeltraject zul je meer zicht hebben op wat de toekomst voor jou brengt en hoe je hier zelf invloed op kan hebben. Je zult een beter beeld hebben van wat je wilt, kunt en wat de mogelijkheden zijn om te zorgen dat je werkend jouw pensioenleeftijd kan bereiken. Voor advies kun je uiteraard ook altijd terecht bij jouw huidige werkgever, vakbond of andere organisaties.


Wat houdt het Ontwikkeladvies 45+ in?

De volgende onderwerpen bespreken we:

  • Situatie en toekomstperspectieven
  • Persoonsprofiel (wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik?)
  • Toekomstoriëntatie (loopbaanwensen en vervolgrichtingen voor functies en beroepen)
  • Indien van toepassing… waar advies te krijgen is over financiële, persoonlijke en rechtspositionele consequenties en welke mogelijkheden en (financiële) voorzieningen beschikbaar zijn om de noodzakelijke plannen uit te voeren

Onze vier contacturen verdelen we over twee of drie gesprekken; we kijken samen even wat handig is. Voorafgaand of tussen onze gesprekken ga je eventueel aan de slag met (persoonlijkheids)tests en oefeningen.

Het eindproduct van deze begeleiding is een persoonlijk Ontwikkelplan. Hierin staan kort en bondig een aantal acties beschreven die je op de korte en/of de lange termijn kan inzetten om jouw mogelijkheden om aan het werk te blijven tot aan je pensioen te vergroten.”

Deelname is vrijwillig en in een veilige omgeving

Deelname aan het Ontwikkeladvies is volledig op vrijwillige basis. Wat tijdens het Ontwikkeladvies wordt besproken, blijft een zaak tussen jou en je loopbaancoach. Jouw werkgever wordt dus niet geïnformeerd over jouw deelname en de resultaten van het Ontwikkeladvies 45+. Je mag zelf weten of je dit (later) met jouw leidinggevende bespreekt of niet.

“Het Ontwikkeladvies is beschikbaar voor 45plussers die gemiddeld minimaal twaalf uur per week werkzaam zijn. Als je al werkloos bent, je werk wegens ziekte niet meer kan doen of al een ontslag/reorganisatie regeling voor jou van kracht is, kun je niet deelnemen.”

Wat moet je doen om gebruik te maken van het Ontwikkeladvies 45+?

Je hoeft eigenlijk heel weinig te doen om gebruik te maken van het Ontwikkeladvies 45+. De aanvraag van de subsidie doen wij. Wil je meedoen? Meld je dan hieronder aan. Heb je vragen of wil je eerst nog even wat van gedachten wisselen? Neem dan gerust contact op met Emiel Egging (Loopbaanprofessional NOLOC erkend) via 06-41393323 of stuur een e-mail naar contact@succesvoltotenmetpensioen.nl. Leuk, je bent van harte welkom!

Ja, ik ben 45+ en werk gemiddeld minimaal 12 uur per week

Ja, ik ben niet werkeloos of ziek/arbeidsongeschikt en er geldt voor mij geen ontslag/reorganisatieregeling

Ja, ik ga akkoord dat jullie een kopie maken van mijn identiteitsbewijs, zodat mijn Ontwikkeladvies 45+ voor jullie in aanmerking komt voor subsidie

Bovenstaande tekst is gebaseerd op en grotendeels afkomstig van officiële uitgaven van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor meer informatie zie https://www.hoewerktnederland.nl.