Ontwikkeladvies 45+

Dit 1-op-1 programma Ontwikkeladvies 45+ maakt jou ervan bewust dat taken en competenties zullen gaan veranderen. Het programma helpt je een groeimindset te ontwikkelen om in jezelf te blijven investeren waardoor je aantrekkelijk blijft voor jou werkgever en de arbeidsmarkt. En het biedt je vooral ook inzicht in drijfveren, talenten en kwaliteiten, ontwikkelpunten, loopbaanwaarden, interesses en vervolgrichtingen voor functies en beroepen. Hierdoor ben jij beter in staat om met werkgever en anderen in gesprek te gaan over doorontwikkelen én keuzes hierin te maken.

Je resultaten en voordelen…

  • Inzicht in jouw huidige (werk)situatie en toekomstperspectieven
  • Inzicht in jouw persoonsprofiel; wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik?
  • Toekomstoriëntatie op loopbaanwensen en vervolgrichtingen voor functies en beroepen
  • En indien van toepassing… kennis over waar advies te krijgen over financiële, persoonlijke en rechtspositionele consequenties en welke mogelijkheden en (financiële) voorzieningen beschikbaar zijn om de noodzakelijke plannen uit te voeren

Het doel van het programma is om jou te voorzien met loopbaaninformatie, zodat je weet waar je staat, welke opties je hebt en je jouw loopbaan verder kunt gaan vormgeven. Jouw persoonlijke kwaliteiten, behoeften, vragen, zorgen en kansen staan hierbij centraal. Je zult een beter beeld hebben van wat je wilt, kunt en wat de mogelijkheden zijn om te zorgen dat je werkend jouw pensioenleeftijd kan bereiken. Voor advies kun je uiteraard ook altijd terecht bij jouw huidige werkgever, vakbond of andere organisaties.

Onze vier contacturen verdelen we over drie gesprekken of twee als dat praktische en effectief is. Voorafgaand of tussen onze gesprekken ga je eventueel aan de slag met persoonlijkheidstests en oefeningen.

Overzicht van de inhoud en activiteiten van het programma:

  • Vragenlijst en gegevensverzameling (CV, CAO/Arbeidsvoorwaarden)
  • Intakegesprek (1e gesprek)
  • Persoonlijkheidstests en oefeningen
  • Gesprek persoonlijkheidstests en oefeningen  (2e gesprek)
  • Opdracht ontwikkelplan
  • Eindgesprek Ontwikkelplan (3e gesprek)

Het eindproduct van dit programma is een persoonlijk Ontwikkelplan. Hierin staan kort en bondig een aantal acties beschreven die je op de korte en/of de lange termijn kan inzetten om jouw mogelijkheden om aan het werk te blijven tot aan je pensioen te vergroten.

Deelname is volledig op vrijwillige basis. Wat tijdens het programma wordt besproken, blijft een zaak tussen jou en je loopbaancoach. Jouw werkgever wordt dus niet geïnformeerd over jouw deelname en de resultaten. Je mag zelf weten of je dit (later) met jouw leidinggevende bespreekt of niet.

Het programma Ontwikkeladvies 45+ is beschikbaar voor 45-plussers.

Je kunt gedurende het hele jaar door starten. Je hebt twee of drie gesprekken met een loopbaancoach. De totale doorlooptijd bedraagt gemiddeld 6 weken.

De gesprekken vinden bij ons in Houten op kantoor plaats. Als het praktisch en effectief is, kunnen we gesprekken ook telefonisch doen. 

De investering bedraagt € 769,- (excl. BTW) via Springest. Liever rechtstreeks via ons? Dat kan natuurlijk ook. Neem dan contact met ons op voor de ‘rechtstreekse’ tarieven.

Kijk in je CAO of arbeidsvoorwaarden of je wellicht in aanmerking komt voor een persoonlijk (ontwikkel)budget waarmee je dit programma kunt betalen en volgen. Vaak kun je het jaarlijkse budget ook een aantal jaren opsparen om vervolgens in een keer op te nemen. Kom je hier niet uit neem dan gerust contact met ons op. Je kunt natuurlijk ook informeren bij jouw HR of Personeelszaken.

Wil je meedoen? Meld je dan hieronder aan.

Heb je vragen of wil je eerst nog even wat van gedachten wisselen? Neem dan gerust contact op met Emiel Egging via 06-41393323 of stuur een e-mail naar contact@succesvoltotenmetpensioen.nl.

Leuk, je bent van harte welkom!

Ja, ik ben 45+ en werk gemiddeld minimaal 12 uur per week

Ja, ik ben niet werkeloos of ziek/arbeidsongeschikt en er geldt voor mij geen ontslag/reorganisatieregeling

Ja, ik ga akkoord dat jullie een kopie maken van mijn identiteitsbewijs, zodat mijn Ontwikkeladvies 45+ voor jullie in aanmerking komt voor subsidie