SLIM regeling

Ontwikkeladvies voor 45+ en 60+

Nu met 60-80% overheidssubsidie

Voor (medewerkers in) alle mkb-bedrijven én ook specifiek het grootbedrijf in Horeca, Recreatie en Landbouw. Hier werkzaam? Attendeer leidinggevende of werkgever dan op deze kans!

Situatie

U heeft wellicht 45+ en 60+ medewerkers in dienst die nog een tijdje ‘moeten’ werken of over een aantal jaren de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Als werkgever wilt u graag dat ze tot aan hun pensioen productief en met plezier aan het werk blijven. Maar hoe krijgt u dat voor elkaar? Hoe maakt u een goede match tussen de doelstellingen van uw organisatie en de wensen van uw medewerkers? En op welke wijze ondersteunt u hen om te leren en te ontwikkelen? En hoe neemt u eventueel op een goede manier afscheid?

Probleem

Veel medewerkers ontbreekt het aan persoonlijk (wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik) en financieel inzicht om voor zichzelf de juiste keuzes te kunnen maken. Enerzijds willen ze als 45-plusser voor u en de arbeidsmarkt interessant blijven, maar weten ze niet altijd precies wat ze dan willen en hoe ze daar kunnen komen. Anderzijds vragen 60-ers zich wellicht af hoeveel pensioen ze straks krijgen, of ze misschien eerder kunnen stoppen en hoe ze tot dan lekker kunnen blijven werken?

Oplossing

De SLIM regeling biedt u en uw medewerkers nu de mogelijkheid om eens met een professionele loopbaan-, pensioencoach en/of financieel planner aan de slag te gaan. Het stelt uw medewerkers in staat om met een frisse blik naar toekomstige mogelijkheden te kijken. Hierdoor zijn zij beter in staat om met u in gesprek te gaan over leren, ontwikkelen, met (deeltijd) pensioen gaan en eventueel doorwerken. Zo draagt u bij aan invulling van uw zorgplicht, meer zelfregie, positieve impuls voor productiviteit en lagere kans op arbeidsuitval.

Wij verwachten dat onze volgende diensten in aanmerking komen voor subsidie:

Stappenplan: oké interessant, hoe verder?

We doorlopen graag de volgende stappen:

 1. Indien u wilt meedoen kunt u zich hieronder op deze pagina aanmelden
 2. Wij nemen contact met u op om een (telefonische) afspraak in te plannen
 3. Tijdens deze afspraak maken we kennis met elkaar en bespreken we uw bedrijfssituatie, behoeften en de mogelijke activiteiten vanuit de SLIM regeling
 4. Op basis van het gesprek maken wij de subsidieaanvraag op met daarin het activiteitenplan met begroting en de verklaring de-minimissteun*
 5. Wij dienen namens u de subsidieaanvraag in 
 6. Na goedkeuring van de subsidieaanvraag starten we met het inplannen en uitvoeren van de activiteiten

* De subsidieaanvrager geeft op de verklaring aan hoeveel de-minimissteun hij heeft ontvangen in het huidige en in de voorgaande twee belastingjaren. De subsidieverstrekkende instantie kan hiermee aantonen dat geen sprake is van verboden staatssteun.

Indien de subsidieaanvraag wordt goedgekeurd brengen wij bij u een fee van 10% van de subsidiabele kosten in rekening voor het organiseren van de subsidieaanvraag. Bij aanvragen voor samenwerkingsverbanden worden aparte afspraken hierover gemaakt. En ja, u mag natuurlijk ook de hele subsidieaanvraag zelf doen, dan brengen wij hiervoor uiteraard geen fee in rekening.

Aanmelden

Voor deelname kunt u eerdaags al een subsieaanvraag indienen bij het ministerie van SZW. Bij goedkeuring bedraagt de subsidie maar liefst 60%-80% van de subsidiabele kosten. Lees hieronder over de spelregels en voorwaarden. Graag helpen wij u met de subsidieaanvraag of nemen dit voor u uit handen, maar wacht niet te lang! Wilt u eerst nog even van gedachten wisselen, neem dan gerust contact met ons op via contact@succesvoltotenmetpensioen.nl of telefonisch met Emiel Egging op 06-41393323. Leuk, we zien uw aanmelding of contact graag tegemoet!

ZZPKleine ondernemingMiddelgrote ondernemingGrote onderneming in de Horeca, Recreatie of Landbouw

Geïnteresseerd in Ontwikkeladvies 45+Geïnteresseerd in Ontwikkeladvies 60+

SLIM met Succesvol tot én met Pensioen

Spelregels en voorwaarden

Het doel van deze regeling is om door middel van subsidie een bijdrage te leveren aan initiatieven in alle MKB-ondernemingen én ook specifiek in grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen.

Het (individuele) MKB-bedrijf
 • De subsidieaanvraag kan worden ingediend van 2 maart t/m 31 maart óf van 1 september t/m 30 september
 • De SLIM-subsidie bedraagt voor:
  • kleine ondernemingen* 80% van de subsidiabele kosten
  • middelgrote ondernemingen 60% van de subsidiabele kosten
 • De subsidiabele kosten moeten minimaal € 5.000 bedragen
 • De subsidie is maximaal € 24.999, voor landbouwbedrijven maximaal € 20.000
 • In 2020 is er € 29,5 miljoen beschikbaar
* Een van de kenmerken van de kleine onderneming is dat het aantal medewerkers minder dan 50 bedraagt en die van een middelgrote onderneming tussen 50 en 250. Echter, bij de categorisering wordt er ook gekeken naar de hoogte van de jaaromzet en het balanstotaal. Bekijk hier in welke categorie uw organisatie valt.
Samenwerkingsverbanden
 • Samenwerkingsverband is een bij overeenkomst vastgelegde samenwerking tussen ten minste twee mkb-ondernemingen
 • De subsidieaanvraag kan worden ingediend van 1 april 2020 t/m 30 juni 2020
 • De SLIM subsidie bedraagt 60% van de subsidiabele kosten
 • De subsidiabele kosten moeten minimaal € 5.000 bedragen
 • De subsidie is maximaal € 500.000 per samenwerkingsverband
 • Per deelnemende organisatie is het maximum € 200.000, voor landbouwbedrijven maximaal € 20.000
 • In 2020 is er € 17,5 miljoen beschikbaar
Grootbedrijf in Horeca, Recreatie en Landbouw
 • De subsidieaanvraag kan worden ingediend van 1 april 2020 t/m 30 juni 2020
 • De SLIM subsidie voor het grootbedrijf in Horeca, Recreatie en Landouw bedraagt 60% van de subsidiabele kosten
 • De subsidiabele kosten moeten minimaal € 5.000 bedragen
 • De subsidie is maximaal € 200.000 voor het grootbedrijf in Horeca en Recreatie, voor het grootbedrijf in Landbouw is deze maximaal € 20.000
 • In 2020 is er € 1,2 miljoen beschikbaar
Subsidiabele activiteiten

Onderstaande activiteiten vallen onder de SLIM subsidie. Wij helpen u graag met ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming (zie punt 2). Mochten punten 1 en 3 voor u ook interessant zijn dan denken waar daar uiteraard graag in mee. 

 1. Doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming
 2. Verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen
 3. Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in uw onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk
 4. Het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf
Subsidiabele kosten

Voor de subsidie komen de volgende kosten in aanmerking:

 1. Externe kosten die daadwerkelijk zijn gemaakt ter uitvoering van een subsidiabele activiteit
 2. Directe loonkosten van de personen die zich in het bedrijf van de subsidieaanvrager of een van de partijen van het samenwerkingsverband bezighouden met de uitvoering van het initiatief
 3. Een toeslag van 15% op de onder 1 en 2 bedoelde kosten ter subsidiëring van overige gemaakte kosten
Aanvullende informatie

Bovenstaande informatie onder Spelregels en voorwaarden is gebaseerd op de SLIM regeling zoals gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden op 24 december 2019. We hebben getracht om de essentie hier zo goed als mogelijk te verwoorden, echter aan bovenstaande beschrijving kunnen geen rechten worden ontleent.