Succesvol tot én met Pensioen

Doelstelling

Dit 1-op-1 programma Succesvol tot én met Pensioen geeft jou persoonlijk en financieel inzicht en opties voor de jaren tot pensioen én daarna. Met dit inzicht ben je in staat om keuzes te maken en met je werkgever in gesprek te gaan over je latere werkende jaren, met pensioen gaan en eventueel doorwerken. Zodat uiteindelijk jij en je werkgever samen het juiste pensioenmoment (stopmoment) kunnen bepalen én je tot aan dit moment productief en met plezier kunt blijven werken. En waarbij de overgang van werken naar (deeltijd) pensioen soepel verloopt.

Resultaat

Je resultaten en voordelen…

 • Inzicht in je persoonlijke en financiële opties voor de jaren tot pensioen én daarna
 • Helder wat voor jou het juiste pensioenmoment is én hoe je tot aan dit moment op een plezierige manier wilt blijven werken
 • Een blauwdruk voor jouw (pensioen)leven met welbestede tijd


Opbouw van het programma

Het programma bestaat uit een persoonlijk deel en een financieel deel:

Persoonlijk deel

Het doel van het persoonlijke deel is om jou te voorzien van persoonlijke pensioeninformatie, zodat je jouw volgende levensfase kunt gaan organiseren. Een levensfase die kan bestaan uit werken (betaald of onbetaald), pensioen of een combinatie van beiden. Hierbij wordt uitgebreid stilgestaan bij o.a. de sociale, emotionele, relationele en vrije tijds gevolgen van pensionering.

Je wordt getest en gecoacht op de vijftien succesfactoren die van invloed zijn op een succesvol pensioen, namelijk: Heroriëntatie op Werk, Houding ten opzichte van het Pensioen, Zelfsturing, Beleving van de Gezondheid, Financiële Zekerheid, Huidige Levensvoldoening, Verwachte Levensvoldoening, De Zin van het Leven, Ontspanning/Vrijetijdsbesteding, Aanpassingsvermogen, Levensfase Voldoening, Zorg voor Afhankelijke Personen, Gezins-/Relatiekwesties, Opvatting over Leeftijd en Vervanging van de Functies van Werken.

Financieel deel

Het doel van het financiële deel is om jou te voorzien met financiële pensioeninformatie, zodat je weet waar je financieel staat, welke opties je hebt en je jouw volgende levensfase kunt gaan plannen. Je persoonlijke financiële situatie wordt in kaart gebracht. Aan de hand van je wensen en doelstellingen, worden de financiële consequenties van je pensioenopties doorgerekend. Pensioenopties zijn bijvoorbeeld regulier, vervroegd, uitgesteld of deeltijd pensioen, ontslag of arbeidsongeschiktheid.

Inhoud / activiteiten

Onderstaande tabel toont een beknopt overzicht van de inhoud en activiteiten van het product.

Persoonlijk inzicht & opties

 • Online assessment / vragenlijst
 • Persoonlijk rapport
 • Evaluatiegesprek persoonlijk rapport (1e gesprek)
 • Oefeningen voor aandachtspunten
 • Gesprek verdieping aandachtspunten (2e gesprek)
 • Opdracht toekomstplan
 • Eindgesprek toekomstplan (3e gesprek)

Voor het online assessment, de oefeningen en de opdracht toekomstplan krijg je toegang tot een online omgeving.

Financieel inzicht & opties

 • Gegevensverzameling
 • Intakegesprek (1e gesprek)
 • Financieel maatwerk rapport met doorrekening van twee pensioenopties* (inclusief doorrekening polissen, hypotheek en vermogen)
 • Eindgesprek financieel maatwerk rapport (2e gesprek)

 

*Pensioenoptie: bijvoorbeeld regulier, vervroegd, uitgesteld of deeltijd pensioen, ontslag, arbeidsongeschiktheid, eerder stoppen partner


Doelgroep en groepsgrootte

Het programma is geschikt voor medewerkers die over ongeveer één tot zeven jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Het is ook zéér geschikt voor medewerkers die kort voor pensioendatum zitten óf mogelijk in aanmerking komen voor een duurzame inzetbaarheid – of vertrekregeling. De groepsgrootte is één; dit is een individueel 1-op-1 programma. Je partner of goede vriend(in) is uiteraard ook (zonder extra kosten) van harte welkom; vanaf de start of later in het programma.

Startdata en doorlooptijd

Je kunt gedurende het hele jaar door starten. Gedurende drie (niet-aaneengesloten) dagdelen heb je vijf gesprekken met een pensioencoach en een financieel planner. De totale doorlooptijd bedraagt gemiddeld 8 weken.

Tarief

Het tarief van het programma bedraagt € 1.997,- (excl. BTW) via platformen Springest en Edubookers. Liever rechtstreeks via ons? Dat kan natuurlijk ook. Neem dan contact met ons op voor de ‘rechtstreekse’ tarieven. Het programma valt, in deze vorm, onder de gerichte vrijstellingen. Het is daarmee geen belast loon en gaat niet ten koste van de zogenoemde vrije ruimte (wellicht interessant voor je werkgever).

Uitvoering

Dit programma wordt uitgevoerd door Retirement Options gecertificeerde pensioencoaches van Succesvol tot én met Pensioen in samenwerking met FFP gecertificeerde Financieel Planners. Wij verzorgen het persoonlijke respectievelijk financiële deel van het programma. De gesprekken vinden bij ons in Houten op kantoor plaats.

Voordelen voor werkgever

 • Invulling van zorgplicht
 • Medewerkers hebben meer duidelijkheid en rust; ze weten beter wat ze willen en kunnen ten aanzien van werken en pensioen
 • Positieve impuls voor plezier en productiviteit en lagere kans op arbeidsuitval


Uniek…

Wat maakt dit programma in vergelijking met de collectieve pensioen in zicht cursussen nou zo uniek:

 • Persoonlijke coaching en diepgaand financieel advies
 • Vooral óók bedoeld om het best passende pensioenmoment te bepalen en de route ernaartoe
 • Niet alleen over (werk)plezier na het pensioenmoment, maar ook daarvoor
 • Startmoment 1-7 jaar voor pensioengerechtigde leeftijd
 • 1-op-1